RÅDGJEVANDE ARKEOLOGAR

Arkeologiske og nyare tids kulturminne i privat og offentleg planarbeid.

Om oss

Oddhild Dokset Engedal, arkeolog, cand.philol. frå Universitetet i Bergen, har erfaring med planutgreiing, arkeologisk feltarbeid og museumsarbeid.

Ørjan Engedal, arkeolog, dr.philos. frå Universitetet i Bergen, har erfaring med planutgreiing, undervising og formidling av kulturminne og kulturhistorie.

 

 

Tenester

Rådgjevande Arkeologar leverer tenester knytt til kulturminne og kulturmiljø - til planarbeid, anna forvalting, forsking og formidling. Praktisk omfattar arbeidet også GIS, kart, tekstproduksjon, og layout for papir og skjerm.

KYSTKULTUR

Kræmmerholmen, Fedje.

Naust med båtkledning, Voksa, Sande k.

Pakkhuset, Brandal, Hareid k.

Strandsitjarmiljø, Kammerset, Risør k.

Naustmiljø, Hjørungavåg, Hareid k.

Losmiljø, Hellandsvåg, Sande k.

ARKEOLOGISKE KULTURMINNE

Bergkunst, bronsealder, Sporaneset, Rauland.

Ruin, Mariakyrkja, Oslo k.

Gravrøys, Åkraneset Høyanger k.

Hustuft, Ytre Moa, Årdal k.

Runestein, Stedje, Sogndal k.

Gravrøys, Orstad, Klepp k.

Hellar (Griseparken), Hersvik, Solund k.

TEKNISK-INDUSTRIELLE KULTURMINNE

Gregersen Båtbyggeri og Em Moens Trebåtbyggeri - Moen, Risør k.

Oppgangsag med sjølvtrekk, Fundlidbekken, Vinje k.

Lillebom dampsag og verft, Leikerøya, Risør k.

Kalkverk, Voksa, Sande k.

KULTURMINNE I VASSDRAG

Demning, Storelvens Electricitetsverk, Brandal, Hareid k.

Hyllandsåi, Vinje k.

Kvernhusruin, Lysebotn, Forsand k.

Jernverk, Rødshammeren, Risør k.

ANDRE VERDSKRIG

Kanonbrønn 2,0cm luftvernkanon, med bunker. Hesthaugen, Fedje.

Ubåtbunkeren Bruno, Laksevåg, Bergen k.

Ammunisjonsbunkerar, Hærkystbatteri 34/976, Kvitneset, Hareid k.

Skipspullert frå lasteskipet Hans Leonhardt, Kvamsøy, Sande k.

Marinekystbatteri Vigdel, Kvithei, Sola k.

KULTURMINNE I JORDBRUKET

Løeruin, Fedje k.

BYGNINGSKULTUR

Dør og beitskier på loft, 1700-talet, Drottning, Vinje.

KYRKJEHISTORISKE KULTURMINNE

Vinje kyrkje, særmerkt kyrkjebygg av Jarand Rønjom, frå 1796.

SKULAR, BEDEHUS OG FORSAMLINGSHUS

Turnhallen (Friheim), monumentalt forsamlingshus frå 1922, Måløy.

Referansar

Rådgjevande Arkeologar har oppdrag og samarbeidspartnarar over heile landet. Me har gode referansar på konsekvensutgreiingar, kulturminneplanar, forvaltingsplanar og andre utgreiingar.

Kulturminnevurdering - Teknisk detaljplan for Lillestrøm stasjon

Konsekvensutgreiing. Gløshaugen, detaljregulering Sem Sælandsvei 11 mm.

KU North Sea Energy Park, Bjerkreim

Kulturminneplan for Gulen kommune

Kulturminneplan for Herøy kommune

Kulturminneplan for Vanylven kommune

Kulturminneplan for Eidfjord kommune

KU Gilja Vindkraftverk

Kulturminneplan for Lunner kommune

KU, Områderegulering Grålum, Sarpsborg k.

KU, Ny kraftleidning Stølaheia-Harestad-Nordbø – Stavanger, Randaberg og Rennesøy k.

KU, Lilandsjordet Nord, Bergen k.

Kulturminneplan for Vanylven kommune

KU, TF Veland-Hjelmeland 132kV linjeforbindelse, Strand og Hjelmeland k.

KU, Områderegulering Flatøy Nord, Meland k.

KU, Sagavika boliger, Fana, Bergen k.

KU, Detaljregulering E39 Vikane – Eikangervåg, Lindås k.

KU, Detaljregulering - Fv. 541 Ekornsæter – Sakseid, Bømlo k.

Kulturminnevurdering. Fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, Karmøy k.

KU, Detaljregulering - bru over Kjøsnesfjorden, Jølster k.

Kulturminnevurdering Sykkelveg Storetveit-Minde, Bergen k.

KU, Fagrafjell - Stokkaland (Regionalnett), Sandnes k.

KULTURMINNEGRUNNLAG Fv. 661 Trafikksikkerhetstiltak Leirvikbukta-Vik, Vestnes k.

Sykkelkryssing E39 FjØsangervegen ved Fabrikkgaten. Kulturminnevurdering

KU, Oshaugflata bustadområde, Ulstein kommune

KU, Opstad - Kartavoll, nytt regionalnett

KU, Dobbeltspor Stjørdal-Åsen (Nordlandsbanen)

KU, JÆRNETTET - nytt regionalnett for Sør-Jæren

Evaluering av 57 kulturmiljø med hensynssonar i Risør k.

KU, kommunedelplan for kollektivsystemet Bergen Sentrum til Bergen Vest

Kulturminneplan for Hareid kommune

KU, kommunedelplan for Hamnsundsambandet

Kulturminneplan for Sande kommune

KU, områdeplan Florelandet Nord

Kulturminneplan for Fedje kommune

Forvaltingsplan for statleg sikra friluftsområde Moldøen (Broparken)

Landskapsplan for Middelalderparken i Oslo, parallelloppdrag med SLA og Pir II

KU, fastlandsforbindelse Vassøy, Stavanger

KU, områdeplan Ingeberg, Hamar

Kulturminne i Måløy sentrum - med vekt på bygningsmasse før og etter 1900. Områdeplan for Måløy sentrum

Kulturminneplan for Vinje kommune

KONTAKT OSS

Rådgjevande Arkeologar har kontor i Eidsnes i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane.

Adresse: Eidevegen 221, 6953 Leirvik i Sogn

Tlf: 91 32 94 17

E-post: post@arkeoraad.no

 

>